مجوز فعالیت

 
پایگاه وقف تربیت به آدرس vaghfetarbiat.ir با مجوز اداره اوقاف و امور خیریه مشهد اقدام به جمع‌آوری کمک‌های خیر جهت ساخت پروژه مجتمع عظیم تربیتی آموزشی حضرت مهدی(عج) می‌نماید.
در زیر تصویر نامه مربوطه مشاهده می‌شود.