دبیر

سپتامبر 29, 2021

بازدید دبیر ستاد حاشیه شهرمشهد از پروژه مجتمع حضرت مهدی (عج)

حجت الاسلام حسینی دبیر ستاد حاشیه شهر مشهد به همراه حجت الاسلام نظافت یزدی از پروژه مجتمع حضرت مهدی (عج) بازدید کردند.