رئیس جمهور

فوریه 2, 2020

ماه رجب ماه بارش رحمت الهی

یکی از ماه های پرفضیلت ماه رجب می باشد اعمال مستحب فراوانی از جمله نمازها ، دعاها و روزه برای این ماه عزیز در نظر گرفته […]