عید

مارس 7, 2020

سجاده نشین عرش اعلایی تو

ای سجاده‌ نشین عرش، می‌آیی و ملایک به حضورت می‌بالند… همراه نسیم، تا خلوت گل‌های سجاده می‌آیی تا در شب‌های نور، برترین زینت عبادت‌کنندگان جهان باشی…. […]