وقف برای تربیتی

فوریه 14, 2020

علی علت خلقت جهان هستی

چلچله‌ها به تمنّای پاسخ او، آمدن بهار را نوید می‌دهند. او که مهربانی را نثار عالمیان می‌کند و لاله‌ها در دشت دلدادگی از عشق او شور […]