وقف در احادیث

شهریور ۳, ۱۳۹۸
وقف برای تربیت

وقف در احادیث و روایات