وقف در روایات

شهریور ۳, ۱۳۹۸
وقف برای تربیت

وقف در احادیث و روایات