Skip to main content

به گزارش روابط عمومی مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی(عج)، جمعی از مربیان تربیتی مسجد صفای تهران از پروژه مجتمع بازدید به عمل آوردند. در این دیدار، آقای دکتر حدادیان مدیرعامل بنیاد خیرین مجتمع، ضمن ارائه گزارشی از سوابق مجموعه، اهداف تربیتی مجتمع، سوابق موفق آن، گزارشی از روند پیشرفت پروژه و حمایتهای خیرین محترم از مجتمع را بیان کردند.

در این دیدار، مربیان تربیتی مجموعه مسجد صفای تهران به پرسش و پاسخ درباره اهداف و خصوصیات این پروژه پرداختند و راهکارهای تأمین مالی جمعی این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این دیدار، مربیان محترم مجموعه تربیتی آموزشی مسجد صفای تهران همراه با مهندس فخار، مدیر محترم پروژه، از اجزای در حال ساخت مجتمع بازدید به عمل آوردند.