Skip to main content

گزارش تصویری بازدید دکتر حسین باغگلی معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از پروژه مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی(عج).
بازدید از پروژه در حال ساخت
دبستان نسل آفتاب
مدارس علمیه حضرت مهدی(عج) شعبه یک و شعبه سه


پرداخت آنلاین جهت مشارکت در ساخت مجتمع vaghfetarbiat.ir/pay