Skip to main content

به گزارش روابط عمومی مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی(عج)، جناب آقای حقدوست، مدیر محترم بنیاد علوی در مشهد از پروژه مجتمع بازدید به عمل آوردند. در این دیدار، آقای دکتر حدادیان مدیرعامل بنیاد خیرین مجتمع، ضمن ارائه گزارشی از سوابق مجموعه، روند پیشرفت پروژه و حمایتهای خیرین محترم از مجتمع را بیان کردند.

در این دیدار، آقای حقدوست ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری چنین پروژه ای در حاشیه شهر به اهمیت محرومیت زدایی این پروژه برای مردم منطقه اشاره کرده و برای مساعدت به این پروژه بزرگ، قول مساعدت فرمودند.

در پایان این دیدار، مدیرعامل محترم بنیاد علوی در مشهد از اجزای پروژه بازدید به عمل آوردند.